วัดหลวงปากเซ จำปาสัก

 • 18 Replies
 • 927 Views
*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« on: February 20, 2021, 03:34:04 pm »
วัดหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ แห่งนึง ในลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ติดกับแม่น้ำเซโดน และที่นี้ ยังเป็น โรงเรียนสงฆ์ แห่งแรก ในทัวร์ลาวใต้ด้วย    วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม (Wat Poratana Sadsadaram) เป็นวัดเก่าแก่ของทัวร์ลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำ เซโดน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1935 โดยมีศิลปะแบบลาวดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก สิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถ ที่มีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม มีอาคารเก่าแก่ใช้เป็นหอสมุด ทัวร์ลาวใต้ ส่วนอาคารที่ติดกับแม่น้ำใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #1 on: February 26, 2021, 07:43:10 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #2 on: February 27, 2021, 02:16:36 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #3 on: April 27, 2021, 09:15:14 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #4 on: April 28, 2021, 04:21:26 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #5 on: April 29, 2021, 06:21:19 pm »
วัดหลวงปากเซ


การป้องกัน COVID-19: ชาวบ้านเกาะล้านโหวตให้ปิดเกาะ Ding การแพร่ระบาดอัตโนมัติและจากต่างประเทศสถานการณ์ที่ใกล้ชิดตลอดจนการอนุญาตอย่างกว้างขวางเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดถูกยกเลิกโดยคณะกรรมการ ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยาชลบุรีจัดงานชุมชนเกาะล้านที่วัดใหม่สำราญหรือวัดเกาะล้านที่ชาวบ้านผู้ประกอบการลาออกจากงานราชการผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทาง slotxo ต่อต้านการแพร่กระจายของ Syengovid-19 จะรวมเข้ากับฉันทามติและทั่วประเทศจากการปรึกษาหารือดังกล่าวในที่ประชุมขอให้มีการลงคะแนนว่าจะสนับสนุนการปิดเมืองหลวงหรือไม่ ที่พักเกาะล้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยมีท่าเรือคัดกรอง 2 แห่งบนเกาะท่าเรือหน้าบ้านและหาดตาติและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิดอันเป็นผลมาจากการโหวต เลื่อยขนาดใหญ่ปิดเกาะล้านเมื่อโรคระบาดจะบีบตาแม้ว่าจะต้องได้รับผลกระทบก็ตาม แต่เมื่อพูดถึงการประพฤติมิชอบร่วมกันมีความเป็นไปได้และไม่มีรายงานหรือกรณีของการติดเชื้อโควิด -19 บนเกาะล้านไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ที่ประชุมได้หารือในฐานะทีมชุมชน COVID-19 เพื่อเตือนภัย อันตรายการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เกาะตลอดจนการให้ความรู้ชาวบ้านและหาแนวทางในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกาะหลักให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอีกด้วย.

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #8 on: April 30, 2021, 06:27:16 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #9 on: May 01, 2021, 10:00:46 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #10 on: May 02, 2021, 02:27:24 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #11 on: May 03, 2021, 09:21:09 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #12 on: May 04, 2021, 05:00:05 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #13 on: May 05, 2021, 02:33:12 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Joe524

 • *****
 • 997
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #14 on: May 06, 2021, 02:39:09 pm »
วัดหลวงปากเซ