ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้มันสำปะหลังเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ววันที่ 1 ธ.ค. 63

  • 1 Replies
  • 55 Views
*

Hot01

  • **
  • 90
    • View Profile
ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้มันสำปะหลังเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ววันที่ 1 ธ.ค. 63ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 แล้วจำนวน 752 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 10 ล้าน บาท เริ่มวันที่ 1 ธ.ค. 63นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) Pussy888 เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 พุซซี่888  โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64” สล็อตออนไลน์  เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้มีรายได้ที่แน่นอน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน เกมยิงปลา วงเงินงบประมาณ 9,570 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ดาวน์โหลด โดยในวันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินประกันรายได้เป็นวันแรกแก่เกษตรกรจำนวน 752 ครัวเรือน เป็นเงิน 10.19 ล้านบาท

*

warmason

  • *****
  • 10165
    • View Profile